CV 989/STP-HCTP ngày 03/09/2020 v/v hướng dẫn nghiệp vụ nuôi con nuôi trong nước

Đăng ngày 03 - 09 - 2020
100%

 Sở Tư pháp nhận được Công văn số 14/CV-UBND ngày 26/8/2020 của UBND xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục và người nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi (sau đây gọi là Công văn số 14/CV-UBND).

Tại công văn số 14/CV-UBND nêu trên, UBND xã Tiên Tiến băn khoăn “Trụ trì nhà chùa Nại Khê có được nhận nuôi con nuôi hay không”?. Về vấn đề này, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:  

Điều 2 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định mục đích nuôi con nuôi: “Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình”

Sư trụ trì chùa Nại Khê đã xuất gia để tu hành tại chùa, nên việc giải quyết cho sư trụ trì nhận trẻ em làm con nuôi sẽ không đạt được mục đích nuôi con nuôi quy định tại Điều 2 Luật nuôi con nuôi nêu trên. Do đó, Ủy ban nhân dân xã Tiên Tiến cần giải thích để Sư trụ trì nắm được và không thực hiện đăng ký nuôi con nuôi giữa Sư trụ trì chùa Nại Khê và trẻ em bị bỏ rơi mà UBND xã đã nêu tại công văn số 14/CV-UBND.

UBND xã Tiên Tiến thông báo để tìm người nhận trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi, bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ, sau đó tiến hành xem xét giải quyết đăng ký nuôi con nuôi theo quy định.

CV 989/STP-HCTP

Tin mới nhất

Thông báo số 1368/STP-TB ngày 17/11/2021 về việc hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu LLTP (17/11/2021 9:04 SA)

CV 704/STP-HCTP ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chứng thực chữ ký(29/06/2021 6:59 CH)

CV 677/STP-HCTP ngày 24/06/2021 về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân(25/06/2021 5:41 CH)

Công văn số 488/STP-HCTP ngày 17/05/2021 công văn về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc...(17/05/2021 3:58 CH)

CV số 133/STP-HCTP ngày 01/03/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (02/03/2021 1:53 CH)

Công văn số 46/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực(18/01/2021 8:19 SA)

Công văn số 45/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ (18/01/2021 8:18 SA)

Công văn số 16/STP-HCTP ngày 07/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (07/01/2021 9:11 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1025 người đang online