CV 855/STP-HCTP về việc đề nghị chỉ đạo các trường học không lạm dụng yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc

Đăng ngày 31 - 07 - 2020
100%

            Thời gian qua, Sở Tư pháp nhận được nhiều phản ánh của người dân và một số cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh về việc một số trường học khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, đã không tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được chứng thực từ bản chính, chỉ tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc, dẫn đến số lượng yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc tăng mạnh gây khó khăn cho cơ quan đăng ký hộ tịch, đặc biệt tốn kém cho người dân.

          Theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì bản sao từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính đều có giá trị sử dụng thay thế cho bản chính (khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 23/NĐ-CP). Việc các trường học không tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được chứng thực từ bản chính, mà chỉ tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc là không đúng quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP và chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

          Để thực hiện thống nhất các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Sở Tư pháp đề nghị đồng chí Giám đốc sở Giáo dục-Đào tạo, chỉ đạo các trường học trên địa bàn quản lý, khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh hoặc thực hiện thủ tục hành chính không lạm dụng yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc như đã nêu ở trên.

CV 855/STP-HCTP

Tin mới nhất

Công văn số 1031/STP-HCTP ngày 14/9/2020 v/v triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày...(14/09/2020 7:34 SA)

CV 989/STP-HCTP ngày 03/09/2020 v/v hướng dẫn nghiệp vụ nuôi con nuôi trong nước(03/09/2020 4:04 CH)

Công văn 770/STP-HCTP V/v triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày...(13/07/2020 10:05 SA)

Công văn số 1277/STP-HCTP về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2019(06/11/2019 8:12 SA)

Quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi(22/03/2019 6:54 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
346 người đang online