CV 855/STP-HCTP về việc đề nghị chỉ đạo các trường học không lạm dụng yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc

Đăng ngày 31 - 07 - 2020
100%

            Thời gian qua, Sở Tư pháp nhận được nhiều phản ánh của người dân và một số cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh về việc một số trường học khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, đã không tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được chứng thực từ bản chính, chỉ tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc, dẫn đến số lượng yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc tăng mạnh gây khó khăn cho cơ quan đăng ký hộ tịch, đặc biệt tốn kém cho người dân.

          Theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì bản sao từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính đều có giá trị sử dụng thay thế cho bản chính (khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 23/NĐ-CP). Việc các trường học không tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được chứng thực từ bản chính, mà chỉ tiếp nhận bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc là không đúng quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP và chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

          Để thực hiện thống nhất các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Sở Tư pháp đề nghị đồng chí Giám đốc sở Giáo dục-Đào tạo, chỉ đạo các trường học trên địa bàn quản lý, khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh hoặc thực hiện thủ tục hành chính không lạm dụng yêu cầu nộp bản sao Giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc như đã nêu ở trên.

CV 855/STP-HCTP

Tin mới nhất

Thông báo số 1368/STP-TB ngày 17/11/2021 về việc hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu LLTP (17/11/2021 9:04 SA)

CV 704/STP-HCTP ngày 28/06/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chứng thực chữ ký(29/06/2021 6:59 CH)

CV 677/STP-HCTP ngày 24/06/2021 về việc tạm dừng cấp số định danh cá nhân(25/06/2021 5:41 CH)

Công văn số 488/STP-HCTP ngày 17/05/2021 công văn về việc cung cấp thông tin liên quan đến việc...(17/05/2021 3:58 CH)

CV số 133/STP-HCTP ngày 01/03/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (02/03/2021 1:53 CH)

Công văn số 46/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực(18/01/2021 8:19 SA)

Công văn số 45/STP-HCTP ngày 18/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ (18/01/2021 8:18 SA)

Công văn số 16/STP-HCTP ngày 07/01/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực (07/01/2021 9:11 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
850 người đang online