Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác phối hợp xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 07 - 2020
100%

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Sau 10 năm triển khai thi hành, có thể khẳng định Luật LLTP đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại nhiều kết quả tích cực. Luật LLTP đã tạo cơ sở pháp lý có hiệu lực cao để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP; chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích, tạo điều kiện cho những người đã được xóa án tích tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua việc triển khai thi hành Luật LLTP, nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của LLTP ngày càng được nâng lên. Phiếu LLTPđã trở thành công cụ pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc chứng minh nhân thân tư pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, dân sự, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. LLTP cũng phát huy vai trò là công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước trong quản lý dân cư, quản lý xã hội.

Tuy nhiên, công tác phối hợp xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu của những bất cập, hạn chế nêu trên là do nhiều cơ quan có thẩm quyền còn chưa nắm rõ tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến nhiệm vụ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp mà Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định, dẫn đến thông tin lý lịch tư pháp cung cấp không đầy đủ, không đúng thời gian quy định. Tình trạng sai sót thông tin lý lịch tư pháp tại một số cơ quan chức năng đã được khắc phục nhưng chưa triệt để ... Thực trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cũng như dẫn đến một số trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị chậm thời hạn.

Để công tác phối hợp xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác phối hợp xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Dự thảo

Tin mới nhất

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có...(28/07/2020 8:56 SA)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực(13/12/2019 2:44 CH)

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản...(10/10/2019 9:34 SA)

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG...(27/12/2018 2:31 CH)

Lấy ý kiến Dự thảo quyết định công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc...(05/01/2018 4:27 CH)

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó...(17/11/2017 10:09 SA)

Lấy ý kiến tham gia dự thảo thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...(25/08/2017 9:28 SA)

Công văn về việc góp ý dự thảo Quy chế thực hiện Một cửa liên thông trong việc tra cứu, xác minh,...(26/06/2017 10:18 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
330 người đang online