Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020

Đăng ngày 02 - 06 - 2020
100%

Để đảm bảo thời hạn trình Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020 theo đúng quy định. Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị căn cứ Thông tư 06/2008/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; Công văn số 1815/BTP-TĐKT ngày 20/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020 và Hướng dẫn số 683/HD-STP ngày 27/6/2018 của Sở Tư pháp về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” trên địa bàn tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo, tiến hành rà soát các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại các văn bản nêu trên; gửi Hồ sơ về Sở Tư pháp trước ngày 10/6/2020 để xét duyệt, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định. Sở Tư pháp sẽ không xét duyệt đối với các hồ sơ gửi sau thời gian trên.

Công văn số 1815/BTP-TĐKT

Hướng dẫn số 683/HD-STP

Biểu mẫu kèm theo

Tin mới nhất

1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020(15/10/2020 9:53 SA)

Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(20/05/2020 1:55 CH)

Công văn 1187/STP-VP về việc báo cáo tổng kết công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2019 và...(16/10/2019 10:25 SA)

Công văn số 1152/STP-VP ngày 07/10/2019 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(07/10/2019 2:26 CH)

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm...(31/07/2019 8:48 SA)

Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ...(03/04/2019 11:23 SA)

Quy định mới về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật(22/03/2019 6:53 CH)

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước(13/02/2019 8:40 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
711 người đang online