ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đăng ngày 17 - 06 - 2020
100%

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 02 ngày 15,16/6/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp long trong tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí  Nguyễn Xuân Khoát, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện các phòng, ban thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. 

Đồng chí  Nguyễn Xuân Khoát, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, làm rõ những thành tựu, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua báo cáo tổng kết cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện tốt nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra, thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được quan tâm và đạt nhiều thành tựu vượt trội. Công tác xây dựng đảng về tổ chức và đảng viên đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra. Hàng năm, Đảng bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ và đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển đội ngũ đảng viên vượt chỉ tiêu. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nề nếp, đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng Đảng bộ Sở Tư pháp ngày càng vững mạnh. Vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nề nếp, đúng quy định; hầu hết các tổ chức đoàn thể đều vững mạnh, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Trong giai đoạn từ 2015-2020, Sở Tư pháp đã được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2018, 02 lần được Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua xuất sắc và 02 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Chính phủ, Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội cũng đã chỉ ra các hạn chế, yếu kém như: Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng một số chi bộ còn tồn tại nhất định; việc đăng ký nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn dàn trải, chung chung. Nội dung sinh hoạt chi bộ tuy có đổi mới nhưng chưa phong phú còn tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa thực sự cao; thời lượng sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều, sổ nghị quyết viết còn sơ sài. Công tác chuyên môn của đơn vị còn gặp khó khăn, vướng mắc, việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết chưa kịp thời; một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác kiểm tra giám sát tại một vài chi bộ còn mang tính hình thức, việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn chưa đảm bảo thời gian; chất lượng kiểm tra giám sát chưa cao, trình tự kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo. Nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên chưa thực sự chủ động, sáng tạo để thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên tham gia.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ Sở Tư pháp cần tập trung thực hiện để xây dựng Đảng bộ phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu dự đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa VII đối với đồng chí Nguyễn Đình Chung, Bí thư Đảng ủy ủy Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 02 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.
 

Tin mới nhất

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”(29/03/2021 9:09 SA)

Phụ nữ Sở Tư pháp Hưng Yên hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”(08/03/2021 10:52 SA)

Chỉ thị 01/CT-BTP ngày 14/01/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021(18/01/2021 2:13 CH)

Hội nghị triển khai công tác tư pháp, công tác phổ biển, giáo dục pháp luật năm 2021(14/01/2021 10:12 SA)

Hội nghị tập huấn công tác hộ tịch và hướng dẫn phần mềm quản lý hộ tịch(18/09/2020 3:13 CH)

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam"(06/07/2020 8:09 SA)

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2022(18/03/2020 9:10 SA)

Năm 2019, Khối các cơ quan Nội chính tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm...(16/01/2020 8:04 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
388 người đang online