Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt I năm 2020

Đăng ngày 20 - 05 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 426/SNV-CCVC ngày 08/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt I năm 2020, Sở Tư pháp yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Nghiên cứu kỹ các văn bản về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn, thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với công chức, viên chức.

2. Xét nâng bậc lương thường xuyên và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với công chức, viên chức đợt I năm 2020 của đơn vị mình. Đối với việc nâng lương trước hạn năm 2020, các đơn vị thực hiện rà soát và gửi hồ sơ vào đợt II năm 2020.

3. Nộp hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề về Sở Tư pháp (qua Văn phòng) trước ngày 22/5/2020 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Công văn và biểu mẫu kèm theo Công văn 530-STP/VPBiểu mẫu 

Tin mới nhất

1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020(15/10/2020 9:53 SA)

Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020(02/06/2020 2:33 CH)

Công văn 1187/STP-VP về việc báo cáo tổng kết công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2019 và...(16/10/2019 10:25 SA)

Công văn số 1152/STP-VP ngày 07/10/2019 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(07/10/2019 2:26 CH)

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm...(31/07/2019 8:48 SA)

Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ...(03/04/2019 11:23 SA)

Quy định mới về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật(22/03/2019 6:53 CH)

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước(13/02/2019 8:40 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
772 người đang online