ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8

Đăng ngày 27 - 02 - 2020
100%

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Tư pháp đã nghiên cứu biên soạn và đăng tải bộ đề cương các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa 8 kỳ họp thứ 14 thông qua trên Trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng.

Đề cương Kỳ họp thứ 8, QH14

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy định mới trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền...(24/06/2021 5:12 CH)

  16 Luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới(08/06/2021 10:46 SA)

  Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII,...(02/06/2021 9:56 SA)

  Tài liệu tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017(28/05/2021 9:55 SA)

  Xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19(21/05/2021 3:19 CH)

  Hướng dẫn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp(21/05/2021 10:57 SA)

  Kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên về phòng, chống dịch covid-19 và phương án xử lý tình huống khi...(20/05/2021 2:36 CH)

  Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về bầu...(19/05/2021 9:04 SA)

  Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  °
  480 người đang online