Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020

Đăng ngày 09 - 10 - 2020
100%

Hưởng ứng tháng cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 09/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở cho 150 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tập huấn viên, tuyền truyền viên pháp luật và đại diện Tổ trưởng Tổ hòa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; củng cố, phát huy tình cảm, đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đ/c Phan Hồng Nguyên, Vụ phó Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp

 giới thiệu những nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên, Vụ phó Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Quế, trưởng phòng quản lý công tác hòa giải ở cơ sở -  Bộ Tư pháp giới thiệu chuyên đề những nội dung cơ bản của Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và một số nội dung chính của Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và chuyên đề quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở. Đây là những kiến thức, kỹ năng cần thiết để các báo cáo viên, tập huấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở tìm hiểu, áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở góp phần nâng cao kỹ năng và cách thứcgiải quyết các tình huống tranh chấp xảy ra trên địa bàn; xây dựng tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng dân cư./.

Tin mới nhất

Đề cương giới thiệu các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10(15/03/2021 8:42 SA)

Tuyên truyền luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành(30/10/2020 8:09 SA)

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TẬP HUẤN VIÊN HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ(18/09/2020 9:00 SA)

Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" năm 2020 trên địa...(04/08/2020 9:15 SA)

Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật...(17/07/2020 11:02 SA)

BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT(15/07/2020 8:44 SA)

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN "CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI"(13/07/2020 5:45 CH)

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8(27/02/2020 8:50 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
584 người đang online