Công văn số 1152/STP-VP ngày 07/10/2019 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II năm 2019

Đăng ngày 07 - 10 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 870/SNV-CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc triển khai xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng lương phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đợt 2 năm 2019, Sở Tư pháp yêu cầu Cơ quan văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện rà soát, tổng hợp nâng lương thường xuyên và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề theo biểu mẫu./. 

CV 1152/STP-VP

Biểu mẫu SNV

Tin mới nhất

Công văn số 1327/STP-VP ngày 23/11/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt II năm...(23/11/2022 1:32 CH)

Công văn số 572/STP-VP ngày 10/06/2022 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(10/06/2022 10:11 SA)

Công văn số 542/STP-VP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt I năm 2022(03/06/2022 4:45 CH)

Công văn 416/STP-VP ngày 05/05/2021 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(05/05/2021 3:21 CH)

Quyết định số 1253/QĐ-STP ngày 18/11/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(18/11/2020 10:27 SA)

1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020(15/10/2020 9:53 SA)

Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020(02/06/2020 2:33 CH)

Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(20/05/2020 1:55 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
4 người đang online