Công văn 1187/STP-VP về việc báo cáo tổng kết công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2020

Đăng ngày 16 - 10 - 2019
100%

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác Tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp gửi Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu thống kê của Ngành Tư pháp để triển khai thực hiện./.

Công văn 1187/CV-STP

Biểu mẫu kèm theo

Tin mới nhất

Công văn số 1327/STP-VP ngày 23/11/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt II năm...(23/11/2022 1:32 CH)

Công văn số 572/STP-VP ngày 10/06/2022 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(10/06/2022 10:11 SA)

Công văn số 542/STP-VP ngày 03/6/2022 của Sở Tư pháp v/v thực hiện chế độ nâng lương đợt I năm 2022(03/06/2022 4:45 CH)

Công văn 416/STP-VP ngày 05/05/2021 về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư...(05/05/2021 3:21 CH)

Quyết định số 1253/QĐ-STP ngày 18/11/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(18/11/2020 10:27 SA)

1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020(15/10/2020 9:53 SA)

Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020(02/06/2020 2:33 CH)

Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(20/05/2020 1:55 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
139 người đang online