Công văn 1187/STP-VP về việc báo cáo tổng kết công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác pháp chế, công tác tư pháp năm 2020

Đăng ngày 16 - 10 - 2019
100%

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác Tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp gửi Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu thống kê của Ngành Tư pháp để triển khai thực hiện./.

Công văn 1187/CV-STP

Biểu mẫu kèm theo

Tin mới nhất

1144/STP-VP ngày 15/10/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ cấp đợt II/2020(15/10/2020 9:53 SA)

Công văn 586/STP-VP v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020(02/06/2020 2:33 CH)

Công văn số 530-STP/VP ngày 20/5/2020 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(20/05/2020 1:55 CH)

Công văn số 1152/STP-VP ngày 07/10/2019 về việc thực hiện xét nâng bậc lương, nâng mức hưởng phụ...(07/10/2019 2:26 CH)

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm...(31/07/2019 8:48 SA)

Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ...(03/04/2019 11:23 SA)

Quy định mới về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật(22/03/2019 6:53 CH)

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước(13/02/2019 8:40 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
94 người đang online