Sơ đồ trang
 • Trang chủ
  • Sơ đồ trang
  • Liên hệ góp ý
  • Văn bản mới
 • Giới thiệu chung
  • Chức năng nhiệm vụ
  • Ban giám đốc
  • Các phòng chuyên môn
  • Đơn vị trực thuộc
 • Tin tức - Sự kiện
  • Tin hoạt động
  • Tin trong ngành
  • Bản tin tư pháp
  • Thông báo lịch làm việc
 • Hỏi đáp
 • Chỉ đạo điều hành
  • Văn bản của Bộ chỉ đạo điều hành
  • Văn bản của Tỉnh chỉ đạo điều hành
  • Văn bản của Sở chỉ đạo điều hành
 • Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc
  • Văn phòng
  • Thanh tra
  • Hành chính tư pháp
  • Bổ trợ tư pháp
  • Phổ biến GDPL
  • Kiểm soát thủ tục hành chính
  • Xây dựng và Thẩm định VBQPPL
  • Kiểm tra, theo dõi, thi hành VBQPPL
  • TT Trợ giúp pháp lý
  • Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
 • Thủ tục hành chính
  • Lĩnh vực hộ tịch
  • Lịch vực tư pháp
  • Lĩnh vực công chứng
  • Trợ giúp pháp lý
 • Giải đáp pháp luật
  • Đất đai - Nhà ở
  • Doanh nghiệp - XNK
  • Lao động - Xã hội
  • Đầu tư - Xây dựng
  • Tài chính - Thuế
  • Hành chính - Hình sự
  • Văn hóa - Giáo dục
  • Hôn nhân - Gia đình
 • Lấy ý kiến dự thảo văn bản
  • Lấy ý kiến Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
  • Lấy ý kiến Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
 • Nghiên cứu trao đổi
 • Thủ tục hành chính sở ngành
 • Văn bản QPPL
Liên kết cổng thành viên
Bạn nghĩ gì về sự phát triển của CNTT trong năm 2012?
Phát triển đột phá
Phát triển chậm
Không phát triển
Ý kiến khác
Bình chọnKết quả
Thông tin cần biết
SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan quản lý: Sở tư pháp - Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ: Số 19 đường  An Vũ - Phường Hiến Nam - Thành phố Hưng Yên
Trưởng ban biên tập: Trần Văn Quý - Giám đốc Sở
Điện thoại: 03213.551 295